Skip to main content
XS SM MD LG XL

Op 10 juni organiseerde de Natuur en Milieufederatie Utrecht een Webinar Voedselbossen / Agroforestry voor boeren, particuliere grondeigenaren en initiatiefnemers van voedselbossen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor het netwerk Voedselbossen / Agroforestry in de provincie Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de mogelijkheden en verschillende toepassingsvormen.

De term voedselbossen is breed en kent verschillende vormen. Agroforesty is een vorm die geïntegreerd kan worden in de bestaande landbouwsystemen. Evert Prins van het Louis Bolk instituut gaf een presentatie over verschillende Agroforestry systemen voor akkerbouw, veeteelt of een combinatie hiervan. Daarbij gaf hij ook aansprekende voorbeelden, zoals Boer in Natuur waar we eerder met het netwerk op excursie zijn geweest. Hij raadde iedereen ook aan om een kijkje te nemen op www.voederbomen.nl, met daar allerlei informatie over de toepassing van bomen en struiken op veehouderijbedrijven om zo verschillende functies op het boerenbedrijf goed te kunnen combineren. Bekijk hier de hele presentatie (video).

Wouter van Eck van Stichting Voedselbosbouw vertelde over voedselbossen in Nederland. Hij vertelde eerst wat een voedselbos is en lichtte dit toe aan de hand van Voedselbos Ketelbroek. Hier is een gelaagdheid van verschillende soorten ontwikkeld en zijn verschillende biotopen gerealiseerd. Er zijn hier maar liefst 350 soorten boom- en struiksoorten aangeplant. Vervolgens vertelde hij over het ontstaan en de activiteiten van de Green Deal Voedselbossen. Dit is een kennisnetwerk waarin de potentie van voedselbossen wordt onderzocht. Op 7 juli wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor regionale overheden (provincies, gemeentes en waterschappen) met als doel uitwisseling en het vastleggen van kennis op het gebied van beleid, wet- en regelgeving rondom voedselbossen. Ook heeft de Green Deal bijgedragen aan de gewascode ‘Voedselbos’, waardoor het voor de agrariër mogelijk is om rechten voor Europese landbouwsubsidie te behouden. Bekijk hier Wouters hele presentatie (video).

Vervolgens bekeken we een filmpje dat boer Ron van Zandbrink heeft gemaakt voor deze bijeenkomst op zijn melkveehouderij in Stoutenburg. In dit filmpje zie je de toepassing van bomen op zijn boerderij. Ron heeft gekozen voor ‘silvopasture’, een vorm van agroforestry waarbij veeteelt gecombineerd wordt met de teelt van fruit en noten.

Tot slot gaf Hans Veurink, van Collectief Utrecht Oost, een toelichting op de subsidie Kleine Landschapselementen, waar ook Ron van Zandbrink gebruik van heeft gemaakt om zijn plannen te realiseren. Deze regeling is gericht op het herstel en de aanleg van landschapselementen in een groot deel van de gemeenten van de provincie Utrecht. Zie hier het laatste filmpje.