Skip to main content
XS SM MD LG XL

In december heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit LNV het Actieplan Groei van biologische productie en consumptie gepresenteerd met als belangrijkste actiepunt de groei van het aandeel biologisch naar 15 procent in 2030. Nederland blijft nu steken op 4 procent, wat flink lager is dan in andere Europese landen.

Biologische landbouw speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Om die reden stuurt het actieplan aan op een versnelling van de groei van het biologische landbouwareaal van ongeveer 80.000 hectare nu, naar zo’n 300.000 hectare in 2030. Die groei zal voornamelijk worden gemaakt in de grondgebonden melkveehouderij en akkerbouw.

Op woensdag 18 januari lichtte Piet Adema als verantwoordelijk minister op de Biobeurs dit actieplan toe, dat bestaat uit onder andere een consumentencampagne, marktontwikkeling en verlenging van het investeringsfonds voor boeren die willen omschakelen.
Overigens blijft Nederland zelfs na de realisatie van dit actieplan nog met 10 procent achter op Europa.

Lees meer over duurzame landbouw (waaronder biologisch) in ons dossier en kom zelf in actie: voor duurzaam en lokaal biologisch eten kun je terecht bij onze aanbieders!