Skip to main content
XS SM MD LG XL

Tijdens een bijeenkomst bij de Groene Griffioen en Vers aan de Vecht lanceerden de Natuur en Milieufederaties en hun partners het nieuwe programma ‘Boer&Buur met Natuur’. Vanaf nu is de inschrijving open om samenwerkende boeren en buren in de 12 provincies te vinden en bij hun opgaven te ondersteunen. In alle provincies wordt ruimte geboden aan 2 van deze coalities, waarvan er in totaal 24 in Nederland zullen worden ondersteund. Aanmelden kan tot en met 15 november.

Boer&Buur met Natuur helpt boeren en buren bij de omslag naar natuurinclusieve landbouw via kennis en door het wegnemen van belemmeringen. Dit gebeurt door met 24 verschillende coalities van boeren en burgers te werken aan onderwerpen als meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezonde & diervriendelijke voeding. Met de coalities laten de initiatiefnemers zien dat boeren met natuur mogelijk is, leren mensen van elkaar en worden anderen geïnspireerd om ook aan de slag te gaan.

Het hoofddoel van het programma: groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen in hun provincie en samen bewegen naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. Een doel dat mogelijk wordt gemaakt dankzij de extra steun van de Nationale Postcode Loterij.

Waarschijnlijk is elk van de 24 coalities straks anders. De deelnemers maken met de tools uit het programma gezamenlijk een projectplan, bepalen zelf hoe de samenwerking eruitziet en welke aanvullende kennis zij via een ‘strippenkaart’ willen inzetten; van collega’s boeren, adviseurs of de deelnemende netwerkpartijen, zoals Caring Farmers en Herenboeren die al veel ervaring hebben opgedaan met omschakeling.

Toekomstbestendige landbouw

Projectleider Hub Jongen vertelt: “We zien dat boeren die willen omschakelen naar natuurinclusief daarbij de hulp van burgers kunnen gebruiken. Die kunnen helpen via de boodschappentas, met tijd en kennis en soms ook als investeerder. Met dit programma wordt de samenwerking tussen boer en buur een duw in de rug gegeven. Door kennis en ervaringen te delen, netwerken aan elkaar te koppelen en te kijken wat wél kan. Zo bouwen we aan een beweging van onderop.”

Wil je weten hoe jij als buur of boer kunt aanmelden? Kijk dan op www.boerenbuurmetnatuur.nl.